Cookie in a har

Present till bästa fröknarna.


Som ingen annan har.


Tick tack!